Større
overskud.

Betydelig afkastforbedring.

Henning Bjerregaard Pedersen

Større overskud i virksomhederne.
Ingen virksomhed er for lille eller for stor til at  skaffe sig et større overskud ved at benytte assistance udefra.

Alle opgaver, f.eks. som rådgiver, konsulent, bestyrelsesmedlem, sparringspartner eller lignende, udføres efter Deres valg.

Hvilke opgaver løses.
Der vil ofte være tale om meget forskelligartede opgaver, der helt afhænger af den enkelte virksomheds ønsker og behov. Naturligvis kan der være tale om opgaver, som det er hensigtsmæssigt, at andre løser, men kontakt os alligevel, og vi finder sammen en kvalificeret samarbejdspartner.

Praktiske løsninger.
Medarbejdernes viden og indsats er væsentlige aktiver i alle virksomheder. Vi lægger derfor stor vægt på, at den praktiske løsning af opgaverne sker ude i den enkelte virksomhed sammen med de berørte medarbejdere. Derved sikres det, at den enkelte virksomhed opnår et reelt udbytte af det arbejde, der udføres.

Opgaver i Danmark og i udlandet.
Opgaverne løses overalt i Danmark og i udlandet over kortere eller længere perioder. Der opnås særdeles gode resultater, som virksomhederne har glæde af i mange år.

Daglig ledelse, bestyrelse,
revisor, advokat, pengeinstitut.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med den daglige ledelse samt bestyrelse, revisor, advokat og pengeinstitut. Der er tale om en koordineret indsats for virksomheden, således der ikke sker dobbeltarbejde.

Hvad koster det?
Opgaverne afregnes primært efter medgået tid, og samarbejdet kan stoppe når som helst klienten ønsker det. Der er ingen sociale udgifter ved at indgå en aftale med Aktieselskabet, HD, Henning Bjerregaard Pedersen.

Kørselsgodtgørelse beregnes efter statens takster. Ophold og fortæring afregnes på grundlag af de faktiske udgifter.