Køb og salg
af virksomheder.

Effektivitet og diskretion i højsædet.

Henning Bjerregaard Pedersen

Køb og salg af virksomheder er et naturligt supplement til de opgaver, vi udfører som virksomhedsrådgivere. Indtil nu er der gennemført køb og salg af store og små virksomheder i ind- og udland, og der er tale om et område, der vokser stærkt.

Planlægning og timing.
Et salg eller et køb skal planlægges, således der opnås størst mulig gevinst. Tingene skal ske i den rigtige rækkefølge og på de rigtige tidspunkter. Rigtig timing forøger gevinsten betydeligt, og vores erfaring viser, at der er store gevinster at hente, hvis man bærer sig rigtigt ad.

Grovanalyse.
En grovanalyse af virksomheden vil ofte indikere hvad man bør gøre og hvornår. Analysen gennemføres relativt hurtigt, og sætter focus på de forhold, som er karakteristiske for virksomheden.

Salgsmateriale.
Sammen med virksomhedssælger udarbejdes annonce og en beskrivelse af virksomheden, som omfatter alle relevante informationer.

Hurtigt og effektivt.
Køb og salg af virksomheder skal gennemføres uden unødige forsinkelser. Vi sikrer, at der bliver tale om en effektiv og resultatorienteret indsats.


Daglig ledelse, bestyrelse,
revisor, advokat, pengeinstitut.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med den daglige ledelse samt bestyrelse, revisor, advokat og pengeinstitut. Der er tale om en koordineret indsats for virksomheden, således der ikke sker dobbeltarbejde.

Diskretion.
Arbejdet som virksomhedsformidler foregår altid meget diskret. I starten ønsker virksomhedssælger og køber størst mulig diskretion. Som en seriøs samarbejdspartner garanterer vi naturligvis for dette.

Uforbindende samtale.
Enhver virksomhedssælger og køber er meget velkommen til at kontakte os med henblik på en uforbindende samtale.

Hvad koster det?
Opgaverne afregnes primært efter medgået tid, og samarbejdet kan stoppe når som helst klienten ønsker det. I forbindelse med virksomhedens salg, kan der blive tale om et supplerende honorar.

Kørselsgodtgørelse beregnes efter statens takster. Andre eventuelle udgifter vedrørende salget, herunder f.eks. annoncering, fortæring og ophold, afregnes på grundlag af de faktiske udgifter.